Tootegrupid


-------------------------------------------------------

Harrastuspüügiõiguse soetamine

20.04.2021
Harrastuspüügiõiguse soetamine

 

Pileti ostmiseks mobiiltelefoniga helista numbrile 1322*piletikood*isikukood (loe lähemalt)

Harrastuspüügiõigus hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist

Pilet SMS-ga Hind Kehtivusaeg 
Harrastuspüügiõigus 24 tunniks   400  1.00 €  1 päeva Vali
Harrastuspüügiõigus 7 päevaks   401  3.00 €  7 päeva Vali
Harrastuspüügiõigus 182 päevaks   402  13.00 €  182 päeva Vali
Harrastuspüügiõigus 365 päevaks   403  20.00 €  365 päeva Vali


Hinnale võib sõltuvalt ostukanalist lisanduda teenustasu.

  • internetipangast ostes vastavalt panga hinnakirjale
  • mobiiltelefoniga ostes 0.32 € 1 päeva ja 0.51 € teiste perioodide tasule
  • Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis 0 €
  • info- ja ostuliinilt krediitkaardiga makstes 0 €
  • Eesti Postist ostes 1.20 €

Soodustatud isikute harrastuskalapüügiõigus

(1) Soodustatud isikuteks loetakse eelkooliealine laps, alla 16-aastane õpilane, pensionär, õigusvastaselt represseeritud või represseerituga võrdsustatud isik, puudega isik ning osalise või puuduva töövõimega isik.
(2) Soodustatud isikud tohivad kala püüda harrastuskalapüügivahendiga püügiõiguse eest tasumata, välja arvatud kalapüügil kalastuskaardi alusel.
(3) Soodustatud isikul, välja arvatud eelkooliealine laps, peab harrastuskalapüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:
1) alla 16-aastasel õpilasel õpilaspilet;
2) pensionäril pensionitunnistus;
3) õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud isikul represseeritu tunnistus;
4) puudega isikul puude raskusastet ja kestust tõendav dokument;
5) osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument.

Lisainfo Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/harrastuspuuk

Harrastuskalapüügi võib Eestis jagada tinglikult kolmeks:

1. Ühe lihtkäsiõngega püük on tasuta ning lubatud kõigile. Järgida tuleb kehtivaid kalapüügieeskirju. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ja millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.

2. Kes tahab kasutada teisi püügivahendeid (nt rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng, harpuunpüss), see peab soetama üle Eesti kehtiva harrastuspüügi õiguse. Seda saab teha interneti teel maksekorraldusega vaid www.pilet.ee keskkonnas, mobiilimaksega või Tallinna Linnavalitsuses infoletis. Kalapüügiõigust tõendabki maksekorralduse koopia või jaemüügivõrgust ostes väljastatav müügikviitung koos isikut tõendava dokumendiga või mobiilimakse puhul vaid isikut tõendav dokument. Jaemüügivõrku lisanduvad jaanuari keskpaigast kõik Tallinna/Tartu Eesti Posti postkontorid.

3. Kalastuskaart on vajalik püügil õngejada, nakkevõrgu; kuuritsa ja liiviga, samuti vähipüügil vähinata ja vähimõrraga ning lõheliste püügil (lõhejõgedes ja Järvamaa forellijõgedes) spinningu ja lendõngega ning püügil allveepüügivahenditega Saadjärvel ja Kuremaa järvel. Kalastuskaarte väljastab Keskkonnaamet. Alates 1. juulist 2011. a. saab kalastuskaarti soetada ka www.pilet.ee keskkonna kaudu.

Info Eesti isikukoodi mitteomavatele (sealhulgas välisriigi) kodanikele

Püügiõiguse eest saavad tasuda ka Eesti isikukoodi mitteomavad isikud sh välismaalased. Selleks tuleb sisestada oma sünniaeg kujul 0AAKKPP0000 – analoogne Eesti isikukoodile, aga kasutatakse ainult sünniaega, muud tunnused on “0”-d (nullid).

Näiteks kui sünniaeg on 29 juuni 1982, siis tuleb väliskodaniku puhul sisestada isikukood kujul 08206290000, kus 82 tähistab aastat, 06 sünnikuud ning 29 kuupäeva.

Allikas: https://pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=list_varia&piirkond_id=50