Kalastajale

KALAPÜÜGIEESIKIRI

Kalapüügi keeluajad ja keelualad on sätestatud kalapüügieeskirjas.

Loe täpsemalt (viide): https://www.riigiteataja.ee/akt/108052018003?leiaKehtiv

KALADE ALAMMÕÕDUD

l – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.

L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.

Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.

Loe täpsemalt (viide): https://www.kalateave.ee/et/kalapuuk/alammoodud

VEEBI JA NUTISEADME INTERAKTIIVNE RAKENDUS "Kalapüügipiirangud"

Paljudel on tekkinud mõte: "Läheks kalale!", aga kas ma tohin täna püüda haugi spinninguga Viljandi järvel?

Sedalaadi küsimustele aitab vastata Kalanduse teabekeskuse tellimusel valminud veebi ja nutiseadme rakendus "Kalapüügipiirangud".

Loe lähemalt (viide): https://www.kalateave.ee/et/uudised/3739-veebi-ja-nutiseadme-rakendus-kalapuugipiirangud

Tutvu interaktiivse "Kalapüügipiirangu" rakendusega (viide): https://pump.reach-u.com/kalandus/public/